Invoeren en verbeteren van de HR- cyclus

De HR- cyclus staat voor het jaarlijks proces dat een aantal onderdelen omvat:

– het maken van afspraken met medewerkers over prestatie en ontwikkelingsdoelen;
– het beoordelen van het functioneren,
– het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en
– het vaststellen van loonsverhogingen en eventuele individuele of collectieve bonussen of extra beloningen.

Veel bedrijven zijn op zoek naar een invulling van deze cyclus, die als passend en als motiverend wordt ervaren: voor leidinggevenden en medewerkers. Maar wat is voor uw bedrijf passend en voor uw medewerkers en leidinggevenden motiverend?

De Groot & Partners heeft ervaring met een breed scala aan systemen, die kunnen worden toegepast. Welk systeem voor uw organisatie goed bruikbaar is, willen graag met u bespreken.