Gedrags-indicator: feedback voor medewerker/ leidinggevende

De gedrags- indicator kunnen we ook inzetten om feedback te verkrijgen over het functioneren van een medewerker of leidinggevende. Samen met de betreffende persoon wordt bepaald wie uit de organisatie of uit het opdrachtgeversbestand gevraagd zal worden om feedback te geven. Het resultaat is dat de medewerker of leidinggevende nuttige feedback krijgt over zijn functioneren en te weten komt waar zijn ontwikkelingsmogelijkheden en onmogelijkheden liggen.