Gedrags-indicator: de juiste fit

Met de gedrags-indicator krijgt u inzicht voor de geschiktheid van een interne of externe kandidaat voor een bepaalde functie en verantwoordelijkheden. De gedrags-indicator heeft de vorm van een elektronisch assessment waarbij de gedragsvoorkeuren van een persoon worden vastgelegd en worden de resultaten daarvan uitgelegd in termen van sterke, minder sterke en niet aanwezige gedragsvoorkeuren. Daarnaast worden de gedragsvoorkeuren afgezet tegen de functie- eisen en verwachtingen die er in het bedrijf leven ten aanzien van de persoon die een bepaalde functie gaat vervullen.