Dossiermanagement en behandeling ontslagzaken

Als werknemers niet goed functioneren of als werknemers zich onverantwoord gedragen en ontslag nodig is, als de situatie niet verbetert, is dossiervorming essentieel. U kunt dan terugvallen op ons, want wij zijn specialist op dit terrein. Daarnaast kunnen wij uw zaken (samen met u) behartigen tegenover de advocaat van de werknemer of in het geval er ontbindingsverzoek bij de kantonrechter nodig is.

Zie ook onderdeel Dossiermanagement