De HR-Management scan

Met deze scan krijgt u een goed beeld van de manier waarop Personeelszaken en het Human Resource management worden uitgevoerd en welke verbeteringen er op deze terreinen wenselijk en nodig zijn in uw bedrijf.

De scan bestaat uit een lijst met uitspraken en mogelijke knelpunten, verdeeld over 9 onderdelen.

Directie, de managers en een vertegenwoordiging van het personeel vullen de scan in. Vervolgens ontvangt u binnen 1 week een rapportage en vindt een bespreking van de bevindingen plaats.

U kunt dit ook in eigen beheer doen.

Op basis van resultaten van de scan worden keuzes gemaakt:

– Op welke onderdelen willen we verbetering aanbrengen en wat heeft daarbij voorrang?
– Planvorming (wat, wie, wanneer en met welke middelen)

Via deze link vindt u een voorbeeld van de inhoud van de eerste 5 bladzijden van de scan.