De HR-Management scan

Met deze scan krijgt u een goed beeld van de manier waarop Het HR- management wordt ingevuld in uw bedrijf en welke verbeteringen wenselijk en nodig zijn.

De scan bestaat uit een lijst met uitspraken en mogelijke knelpunten, verdeeld over 9 onderdelen.

Directie, de managers en een vertegenwoordiging van het personeel vullen de scan in. Vervolgens ontvangt u binnen 1 week een rapportage en vindt een bespreking van de bevindingen plaats.

U kunt dit ook in eigen beheer doen.

Op basis van resultaten van de scan worden keuzes gemaakt:

– Op welke onderdelen willen we verbetering aanbrengen en wat heeft daarbij voorrang?
– Planvorming (wat, wie, wanneer en met welke middelen)

Via deze link vindt u een voorbeeld van de inhoud van de eerste 5 bladzijden van de scan.