Case-management verzuim/langdurige arbeidsongeschiktheid

De ervaring leert dat de begeleiding door de bedrijfsarts/arbodienst en de case manager van de verzuimverzekering in veel gevallen niet leidt tot een voor de werkgever aanvaardbare aanpak van de re-integratie. In die situaties bieden wij u aan om het case management over te nemen.