Beoordeling en actualisatie Personeelsreglement: juist nu

Een actueel Personeelsreglement, dat voldoet aan de wettelijke regels en dat heldere voorschriften en gedragsregels en duidelijke arbeidsvoorwaarden bevat, is belangrijk voor leidinggevenden en medewerkers.

Met de vele nieuwe regels die in 2022 van kracht worden, is het een must om arbeidscontracten en reglement te updaten.

Op uw verzoek beoordeelt De Groot en Partners uw huidige reglement en inventariseren wij de wensen m.b.t. aanpassing. Vervolgens zorgen we voor een nieuwe conceptversie en kunt u in of na overleg met de vertegenwoordiging van de medewerkers overgaan tot invoering van het aangepaste reglement.