Wie zijn wij

HR- Services De Groot en Partners is opgezet door Sjaan de Groot. HR-services is een opvolgend bedrijf van De Groot & Bodewes, adviseurs HRM, arbeids- en werkgeverszaken. Ons bedrijf is gevestigd in Heemstede. We werken landelijk.

Ons doel is om de kennispartner en adviseur op het gebied van HR te zijn voor onze opdrachtgevers.

Antwoord op vragen

Met andere woorden, als u met een HR- vraag zit, dan kunt u bij ons terecht. U kunt gebruik maken van de kennisbank op de website of uw vraag rechtstreeks aan ons voorleggen en dan geven we antwoord.

Toegesneden advies

Als u een op uw situatie toegesneden advies nodig heeft, verzorgen we dat. Daartoe gaan we in gesprek over de gewenste situatie en het probleem. Als dat passend is, stellen we een adviesvoorstel met planning en begroting op. We werken voor u tegen een overeengekomen tarief.

Breed

Er zijn allerhande HR- vraagstukken, die om een oplossing vragen. Of het nu gaat om de selectie van de juiste kandidaat voor een functie, een langdurig ziektegeval, een samenwerkingsvraagstuk, een coachingsvraag, een ontslagzaak of om het opzetten van een motiverend beoordelings- en of beloningsysteem. HR- Services De Groot en partners beschikt over de praktische kennis en kunde, waar u behoefte aan heeft en die nodig is voor de oplossing.

Praktisch op verschillende niveaus: HR- strategie, tactiek en operatie

Ons uitgangspunt is dat we met onze advisering aansluiten op de praktijkbehoefte. We hebben oog voor en ervaring met advisering op verschillende niveaus. U kunt hierbij denken aan de HR- strategie en personeelsbeleid binnen de onderneming, de inrichting van de HR-systemen, de invulling van de management- functies, het begeleiden van (cultuur-) en organisatieveranderingen of het helpen oplossen van vraagstukken of coachen van individuele medewerkers.

HR- begeleiding en coaching

Een bijzondere dienst is het begeleiden en coachen van medewerkers die belast zijn met HRM- taken. Dat kan de ondernemer zijn, de bedrijfsleider, de afdelingsleider of de interne medewerker personeelszaken of HR- adviseur.

Bijzondere diensten

We leveren een aantal bijzondere diensten, zoals: