Wet arbeidsmarkt in balans: Eerste Kamer toch akkoord

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er waren kamerbreed veel twijfels over de timing, het nut, de noodzaak en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde nieuwe regels. Maar omdat Koolmees kon uitleggen dat de wet onderdeel uitmaakte van een bredere aanpak van de problemen op de arbeidsmarkt en een uitvloeisel was van het regeerakkoord, en het de laatste dag was dat de coalitie een meerderheid had in de Kamer, werd de wet alsnog aangenomen.

Waterbed- effect??

De wet is bedoeld om groepen werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer zekerheid te geven en om concurrentie tegen te gaan op arbeidsvoorwaarden tussen groepen werknemers die hetzelfde werk doen, maar op basis van verschillende contractvormen. In dat verband wordt de positie van oproepkrachten en payroll werknemers verbeterd. Maar die verbetering zal volgens critici een onbedoeld “waterbed effect” opleveren en dat is dat er weer andere contractvormen gebruikt gaan worden om de kosten laag te houden en/of om geen vastigheid te hoeven bieden, zoals via ( quasi) uitzendovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en detachering via buitenland routes.

Een uitleg over de nieuwe regels staat in het Kennisdocument Wet arbeidsmarkt in balans