Nieuwe regels invulling Arbodienstverlening vanaf 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 veranderen de regels over de organisatie en invulling van de arbodienstverlening.

Met de wijzigingen wordt bevorderd dat de arbodienstverlening door de preventiemedewerker en de bedrijfsarts/ arbodienst in het bijzonder, zodanig wordt ingericht, aangestuurd en uitgevoerd, dat dit optimaal bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemers en het voorkomen van arbeid gerelateerd verzuim. De regering spreekt in dit verband ook wel van de versterking van bedrijfsgezondheidszorg.

Ook dient volgens de regering de betrokkenheid van werkgever en werknemers, in de vorm van de OR/PVT, en bij het ontbreken daarvan de betrokken werknemers, bij de arbodienstverlening groter te worden.

Daarnaast bieden de nieuwe regels verdere waarborgen voor de preventiemedewerker en de bedrijfsarts om hun verantwoordelijkheden, rollen en werkzaamheden op een professionele, deskundige, zelfstandige en onafhankelijke wijze te kunnen uitvoeren.

  • Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen
  • De preventiemedewerker krijgt een belangrijke rol
  • De bedrijfsarts wordt onafhankelijk adviseur en krijgt er nieuwe wettelijke taken bij
  • Second opinion bij een andere bedrijfsarts en een goede klachtenregeling
  • Afspraken met arbodienst/bedrijfsarts in een nieuw basis contract
  • Grotere rol voor OR/PVT en of belanghebbende medewerkers

Alles over deze veranderingen kunt u lezen in het document; “Invulling arbodienstverlening vanaf 1 juli 2017