Gratis Ontwikkeladvies voor 45-plus werkenden…

… ter waarde van € 600 aan adviseurskosten

Hoe kan ik de laatste 20 -, 15- 10 jaar van mijn beroepsleven invullen?

Dit is een belangrijke vraag voor veel oudere werknemers, terwijl zij nog 5, 10, 15, 20 of misschien wel 23 jaar te gaan hebben tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor het antwoord op die vraag kunnen werkenden van 45 jaar of ouder, vanaf 2019 gebruik maken van een gratis Ontwikkelingsadvies van een professionele loopbaan-adviseur of coach. Een dergelijk advies komt tot stand door middel van een traject.

Nadat een digitale intakevragenlijst is ingevuld, kijkt de werkende in een aantal individuele gesprekken met de adviseur/coach naar de huidige werk- en persoonssituatie, naar wat iemand kan en graag wil doen, de sterke en minder sterke punten (kwalificaties, kennis, vaardigheden, ervaring en kwaliteiten). Vervolgens komt de vraag aan bod welke kansen er voor de werkende liggen; wat voor(type) banen en werk; binnen het bedrijf, de bedrijfstak of het beroep waarin de werkende actief is en daarbuiten op de arbeidsmarkt.

De volgende stap is om een ontwikkelplan op te stellen met de acties die de werkende gaat ondernemen om die kansen te gaan benutten. Waarna de werkende onder begeleiding/ met monitoring door de adviseur/coach aan de slag gaat.

Het traject eindigt na 1 jaar met een rapportage over de bereikte resultaten.

De werkende die voor subsidie in aanmerking komt, kan een werknemer, een ambtenaar of een zelfstandige zonder personeel zijn. Werkloze werknemers komen niet in aanmerking.

Het advies van de loopbaanadviseur is voor de werkende gratis. De loopbaanadviseur zorgt voor de subsidie aanvraag en als de subsidie wordt toegekend, wordt deze betaald aan de adviseur. Het bedrag dat voor subsidie in aanmerking komt bedraagt € 600.

Subsidie voor training leidinggevenden werkenden 65-plus

Daarnaast is er nog een subsidie voor loopbaanadviseurs, die een individuele training voor leidinggevende van 45-plus werknemers verzorgen (€ 300) of een training verzorgen voor een groep van 3 – 10 leidinggevenden (€ 900), die leidinggeven aan 45-plus werknemers.

Deze subsidieregeling gold in 2018 voor een beperkt aantal sectoren/ beroepen, zoals secretarieel personeel, werknemers in de detailhandel, de catering of de schoonmaak, onderwijzend en gemeentepersoneel. Met ingang van 2019 is de regeling opengesteld voor alle 45-plus werkenden.

Zolang er geld beschikbaar is. De voorwaarden staan op de website van “Hoe werkt Nederland?

Wilt u met deze regeling aan de slag? HR- Services De Groot & Partners helpt u graag verder.